Cierpliwość (seria Paramity)

Paramita cierpliwości uczy nas o sile umysłu oraz serca, która umożliwia nam stawianie czoła różnym wyzwaniom życiowym bez utraty naszej podstawowej równowagi. Cierpliwość łączy się z widzeniem, przyjmowaniem, akceptowaniem rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Pomaga nam łączyć się z naszą wrodzoną zdolnością do wspólodczuwania nawet i szczególnie wtedy, gdy sprawy nie idą po naszej myśli, … Continue reading Cierpliwość (seria Paramity)

Szczodrość (seria: Paramity)

Szczodrość, dzielenie się, dawanie stanowią istotę bezwarunkowej miłości i ukazują cenną ludzką możliwość uwolnienia się od przywiązania i wywikłania się z pętli oczekiwań. Z intencją miłości oferujemy nasz czas, zasoby, energię, by służyć dobru wszystkich istot. Uczymy się – poprzez dawanie – dystansowania się do egoistycznych pragnień związanych z wzajemnością. Prawdziwa szczodrość nie oczekuje niczego … Continue reading Szczodrość (seria: Paramity)