Cierpliwość (seria Paramity)

Paramita cierpliwości uczy nas o sile umysłu oraz serca, która umożliwia nam stawianie czoła różnym wyzwaniom życiowym bez utraty naszej podstawowej równowagi. Cierpliwość łączy się z widzeniem, przyjmowaniem, akceptowaniem rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Pomaga nam łączyć się z naszą wrodzoną zdolnością do wspólodczuwania nawet i szczególnie wtedy, gdy sprawy nie idą po naszej myśli, gdy czujemy się skrzywdzeni, oszukani czy zlekceważeni. Odczuwamy wtedy irytację, smutek, złość czy chęć odwetu – to naturalne i nie chodzi nam o to, by tłumić te uczucia.

Dzięki cierpliwości przyjmujemy je wszystkie i uczymy się z nimi być. Odkrywamy, że z każdą sytuacją, jaka nas spotyka można pracować, a każde pojawiajace się uczucie niesie swoją mądrość, którą dzięki cierpliwemu z nim obcowaniu możemy zrozumieć. Pomimo intensywnych i tzw. negatywnych emocji możemy – nie poprzez odłączenie od nich ale właśnie poprzez przebywanie z nimi odzyskać łączność z tym, co w nas (i w innych) dobre i piękne – z naszą prawdziwą naturą. Możemy doświadczyć, że te skomplikowane dramaty, w które tak się angażujemy są ulotnym zjawiskiem, chmurami na niebie. Podstawową zaś rzeczywistością nieba jest ciągła obecność słońca – nawet wtedy gdy go nie widzimy. Tym jest – według psychologii buddyjskiej – nasza wrodzona natura.

Praktykowanie cierpliwości uczy nas zdrowego dystansu i prowadzi nas ku wewnętrznej równowadze, której tak bardzo potrzebjemey w tym świecie pełnym wyzwań i trudności.

Zaczynamy z czasem lepiej znosić stany zrodzone zarówno z przyjemnych (obfitość, sprzyjające warunki), jak i przykrych doświadczeń (ciężkie sytuacje, braki, zranienia). Nie reagujemy już z tak dramatyczny sposób na zysk ani na stratę. Zaczynamy otwierać oczy na relatywność wszystkich zjawisk i widzieć, że ich pozytywny czy negatywny charakter zależy od kontekstu.

Z pewnością przywiązanie do poszukiwania wyłącznie przyjemności, a odrzucanie wszystkiego, co nieprzyjemne nie pozwala nam być w kontakcie z rzeczywistością, która zawsze jest i taka i taka. Jako małe dzieci być może doświadczaliśmy przykrości jako czegoś nie do zniesienia, jednak obserwując życie widzimy, że niesie ono raz rzeczy przyjemne raz nie i właściwie (gdy zastanawiamy się dalej) odkrywamy, że to my nadajemy zdarzeniom takie, a nie inne określenie.

Cierpliwość pomaga nam spokojnie obserwować tendencję naszego umysłu do lgnięcia do przyjemności a odrzucania cierpienia oraz budowanie dystansu do tej nieustającej gry. Bez praktykowania uważności i samoobserwacji jesteśmy wydani na pastwę naszych impulsów emocjonalnych, przekonań z przeszłości i nawykowych wzorców reagowania. Tylko stała praktyka w tym zakresie pozwala nam odnajdywać w sobie spokój i równowagę w kontakcie z sobą samym i z innymi.

Często najtrudniej jest nam zdobyć się na cierpliwość i akceptację wobec własnych słabości. Mamy tendencję, by wymagać mniej od innych, od siebie zaś ogromnie dużo. Praktykując cierpliwość wobec siebie możemy budować w sobie nową postawę – postawę opartą na współczuciu i życzliwości. Zarówno wobec innych, jak i wobec siebie samych.

Wchodząc na ścieżkę Bodhisattwy rozwijamy w sobie cierpliwość, która przekracza wszelkie negatywne stany umysłu czy ciała i zaczyna obejmować wszystkie istoty. Nie reagujemy już tak bardzo z poziomu osobistego (Czuję się zraniona, Zrobił mi krzywdę), ale widzimy sprawy w szerszym kontekście nietrwałości oraz ciągu przyczynowo – skutkowego (karma). Pozwala nam to nieco zdystansować się do obszaru ja/moje i wpleść własne cierpienie w doświadczenie bardziej uniwersalne, a w związku z tym reagować w bardziej pożyteczny sposób.

Dzięki naszej postawie możemy krok po kroku pomagać innym w ich cierpieniu oraz – co czasami jest bardzo istotną umiejętnością – potrafimy czekać aż wyłoni się prawda, aż nadejdzie gotowość do uzdrowienia.

Praktykując cierpliwość odkrywamy w sobie entuzjazm i gotowość do podejmowania wysiłku, by służyć ważnym dla nas celom.

[jest to część druga serii Paramity, zob. pierwszą Szczodrość]

 

  • o autorce: Barbara Tyboń – psychoterapeutka, pracuje m.om. w podejściu psychologii kontemplatywnej http://www.creatifs.pl

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s